*skip_to_content*
*alt_site_homepage_image*
Paieška

meniu

*alt_site_homepage_image*

Dažniausiai užduodami klausimai

Klausimas. Kokia yra lankymo tvarka?

Atsakymas. Gyventojų lankymo tvarka yra numatyta Biržų rajono Legailių globos namų vidaus tvarkos taisyklėse, patvirtintose Biržų rajono Legailių globos namų direktoriaus Renaldo Simėno 2016 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr.1-31 (VIII. Gyventojų lankymo tvarka).

VIII. GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKA
13. Lankyti Globos namų gyventojus galima kasdien: 9.00-21.00 val.
40. Lankyti pietų ir poilsio valandų metu leidžiama tik išimtinais atvejais. Visus lankytojus budintis darbuotojas nustatyta tvarka užregistruoja lankytojų registracijos žurnale.
- Nevyriausybinių organizacijų, įvairių draugijų ar įstaigų atstovai gyventojų aplankymą turi suderinti su Globos namų administracija arba gyventojų taryba iš anksto.
- Komisijos ar pareigūnai, ateinantys tikrinti Globos namų veiklą, turi prisistatyti Globos namų direktoriui ir pateikti steigėjo pasirašytą atitinkamą dokumentą.
- Komisijos ar pareigūnai, vykdantys gyventojų apklausą, turi suderinti su Globos namų administracija.
- Nenurodę konkrečiai pas kokį globos namų gyventoją atvyko, aiškaus vizito tikslo, nepatvirtinę savo asmens tapatybės, o taip pat globos namų gyventojui pareiškus, kad jis nenori susitikti su atvykusiu asmeniu – lankytojai į globos namus neįleidžiami!
- Asmuo su visais jo pageidaujamais asmenimis gali pasimatyti pagal socialinės globos įstaigos vidaus tvarkos taisyklėse ar kituose socialinės globos įstaigos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytą tvarką, išskyrus tuos atvejus, kai tie pasimatymai kelia pavojų jo ar aplinkinių sveikatai ar saugumui. Socialinės globos namuose ši tvarka yra aptarta su globos namų taryba.
41. Jei gyventojai nepageidauja, lankytojai neturi teisės užeiti į jų kambarius.
42. Draudžiama gyventojus fotografuoti ar filmuoti be jų sutikimo.

Klausimas. Kokia yra ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kaina Biržų rajono Legailių globos namuose?

Atsakymas. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2023-03-29 sprendimas Nr. T-110 „Dėl socialinės globos kainos Biržų rajono Legailių globos namuose patvirtinimo“.

Klausimas. Kaip galima apsigyventi globos namuose?

Atsakymas. Norėdami sužinoti išsamią informaciją apie tai, kaip galima apsigyventi globos namuose, maloniai prašome kreiptis į Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių. Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus darbuotojų kontaktai yra viešai skelbiami Biržų rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklapyje www.birzai.lt (https://www.birzai.lt/kontaktai/57/socialines-paramos-skyrius/d21).

Klausimas. Kiek Legailių globos namuose yra laisvų vietų?

Atsakymas. Norėdami sužinoti apie laisvas gyvenamąsias vietas Biržų rajono Legailių globos namuose, maloniai prašome kreiptis į Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių. Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus darbuotojų kontaktai yra viešai skelbiami Biržų rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklapyje www.birzai.lt (https://www.birzai.lt/kontaktai/57/socialines-paramos-skyrius/d21).