*skip_to_content*
*alt_site_homepage_image*
Paieška

meniu

*alt_site_homepage_image*

Projektai

ĮDIEGTA EQUASS KOKYBĖS SISTEMA

EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) yra Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema, paplitusi visoje Europoje, kurią sukūrė ir nuolatos tobulina Europos reabilitacijos platforma.
EQUASS Assurance yra sertifikavimo sistema skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. Tai galimybė organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas, įsitraukti į išorinį sertifikavimo procesą Europos lygmenyje, kuriuo jie garantuoja paslaugų vartotojams ir suinteresuotiesiems savo paslaugų kokybę. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje.
Biržų rajono Legailių globos namai gavo EQUASS sertifikatą, kuris patvirtina, kad mūsų įstaigoje teikiamos paslaugos atitinka visus EQUASS kokybės sistemos užtikrinimo kriterijus. Beveik trejus metus įgyvendinome projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“, kurio tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

DOKUMENTAI, PARUOŠTI PAGAL EQUASS KOKYBĖS SISTEMOS REIKALAVIMUS
Biržų rajono Legailių globos namų darbuotojų pareigybių ir funkcijų aprašymas
Biržų rajono Legailių globos namų darbuotojų samdymo ir išsaugojimo tvarka
Biržų rajono Legailių globos namų etikos ir gerovės užtikrinimo politika
Biržų rajono Legailių globos namų fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir paslaugų teikėjus, finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu atpažinimas, veiksmai bei prevencijos priemonės
Biržų rajono Legailių globos namų gyventojų pinigų ir turto apskaitos, naudojimo ir saugojimo tvarkos aprašas
Biržų rajono Legailių globos namų kokybės politika
Biržų rajono Legailių globos namų neskelbtinos informacijos konfidencialumui, paslaugų gavėjų orumo ir fizinės neliečiamybės užtikrinimo tvarkos aprašas
Biržų rajono Legailių globos namų pasiūlymų, pagyrimų, asmens prašymų ir skundų valdymo tvarkos aprašas
Biržų rajono Legailių globos namų paslaugų gavėjų ir personalo įtraukimo į planavimą, teikimą ir vertinimą procedūrų aprašas
Biržų rajono Legailių globos namų paslaugų gavėjų teisių chartija
Biržų rajono Legailių globos namų paslaugų teikimo bei koordinavimo tvarkos aprašas
Biržų rajono Legailių globos namų socialinė atsakomybė

TYRIMAI IR ANALIZĖS
Biržų rajono Legailių globos namų darbuotojų teikiamų socialinės globos paslaugų kokybės vertinimo bei gyventojų pasitenkinimo maitinimu bei socialinėmis paslaugomis tyrimo analizė (2022-07-04)
Biržų rajono Legailių globos namų EQUASS kokybės sistemos pasiektų rezultatų palygimas 2021-2022 metais

2023 METŲ PLANAI
Biržų rajono Legailių globos namų darbuotojų tobulinimo planas 2023 metams
Biržų rajono Legailių globos namų darbuotojų ir paslaugų gavėjų saugos ir sveikatos gerinimo priemonių planas 2023 metams

ANALIZĖS
EQUASS pažangos ataskaita (2023-01-12)
2022 metų veiklos plano analizė
Biržų rajono Legailių globos namų socialinės atsakomybės veiklų įvykdymo analizė (2022-12-30)